شروعی دیر هنگام

به نام آنکه هرچه دارم از اوست.

زودتر از این باید شروع به نوشتن و ایجاد چیزی شبیه وبلاگ می کردم ، یعنی خیلی قبل تر از اینکه خودمون رو متولی هدایت شهروند به سوی دنیای الکترونیک بدونیم و در بوق شهر و شهروند الکترونیک بلند بدمیم، باید خودمون حضوری پررنگ در این عرصه داشته باشیم و بشیم مصداقی برای شعارهای خود !!

حالا ما گام اول رو برداشتیم و امید داریم که خداوند و شماهمراهان عزیز در گام های بعدی یاورمون باشه .

با توکل بر حضرت دوست.