تفکری در بی فکری

در حالی که تاکنون وزارت نیرو نسبت به تغییرنکردن ساعت و آثار آن در تعادل مصرف و تولید سکوت کرده است، یک مسئول شرکت توانیر با تاکید بر اینکه میزان ذخیره برق در شبکه کاهش یافته اعلام کرد ناچار هستیم برق برخی مناطق را قطع کنیم.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر در گفتگویی با مهر بدون اشاره به مسئله تغییر زمان رسمی کشور، فقدان ذخیره برق در کشور را یک بحران دانست وافزود: در کشور ۳۵ هزار مگاوات تولید برق نیاز است و باید در این شبکه ۲۰ تا ۲۵ درصد ذخیره برق داشته باشیم که در حال حاضر این ذخیره یک رقمی و در حدود ۳ تا ۵ درصد است. به گفته وی مشترکان خانگی و صنعتی بیشترین مصرف را دارند و این میزان حدود ۶۵درصد است و خاموشی ها شامل این بخش می شود.
با ادامه این شرایط علاوه بر خاموشی های مقطعی خانگی واحدهای صنعتی نیز با خاموشی مواجه خواهند شد که به کاهش تولید صنعتی منجر می شود.

الان تقریبا یک هفتس که هر روز در حدود 2 تا 3 ساعت برق شرکت در پیک ترافیک کاری قطع میشه، در نتیجه تلفن ها، کامپیوتر ها، اینترنت و سیستم تهویه هم از کار میوفته.

به نظر شما در پس پرده ی اتخاذ چنین تصمیماتی چه نهفته است ؟