شعب الکترونیک 7 در 24 در مقام شوآف

همیشه وقتی به ناچار به شعب باصطلاح الکترونیک بانک ها مراجعه می کردم، همیشه احساس می کردم داره به شعورم توهین میشه، ٢ یا ٣ دستگاه ATM در یک اتاق کوچک گذاشته اند و یک در اتوماتیک با کلید کارت خوان برای با کلاس شدن شعبه، همین !!

این شد یک شعبه الکترونیکی، بانک شبانه روزی، یگانه قدم استوار در خدمت به مشتری، شاهکار تکریم ارباب رجوع، شعبه 7×24 ، بانک همیشه بیدار، و هزاران هزار لغت تبلیغاتی و فریبکارانه دیگر که در بوق  توهم مرتب می دمند.

با خود می گفتم مگر استفاده از دستگاه های پیشرفته تر ATM و یا خود دریافت چقدر هزینه دارد که اینها حاضر نیستند حداقل گام های یک شعبه الکترونیک را بردارند و همیشه بانک های مسکن و تجارت را تحسین می کردم که حداقل ها را فراهم کرده اند.

اما امروز من از میدان محسنی (میرداماد)، تا میدان امام خمینی (توپخونه) به شعب مثلا شبانه روزی بانک مسکن برای پرداخت قسط بانک مراجعه کردم و بعد از مراجعه به بیش از ۵ شعبه و اتلاف بیش از ۵ ساعت از وقتم، در شعبه آخر که بیشتر شبیه سرویس بهداشتی عمومی بود و متاسفانه در کنار شعبه مرکزی این بانک نیز بود، با کاغذی کثیف و پاره ای که در گوشه ای تاریک نصب شده بود مواجه شدم که روی آن نوشته شده بود :

تا اطلاع ثانوی دستگاه های خود دریافت فقط در ساعات کاری فعال هستند.

فقط می توانم سکوت کنم همین !!