آنتن های موبایل ما و آنها

هر بار که یک آنتن تازه نصب شده بی تی اس (همان آنتن های موبایل با کله های سفید) را در سطح شهر می بینم به این فکر می کنم که  این سازه نتراشیده و زشت با آنهمه تجهیزات مخابراتی پای آن و اتاقک و فنس های بی روحش عاقبت چه بر سر چهره شهرها خواهد آورد.

کاری به بحث آلودگی های الکترومغناطیسی  و مضرات احتمالی تشعشعات الکترومغناطیسی بر بافت بدن انسان ندارم (البته بزودی مفصل در خصوص آن خواهم نوشت) ولی چیزی که مسلم است با این گسترش ناموزون و فاقد یک چشم انداز جامع و همه جانبه گرای شبکه های موبایل در ایران شهرهای ایران بخصوص کلانشهرهایی مانند تهران از آنچه که اکنون هستند نیز زشت تر خواهند شد. جالب آنست که گویا هنوز توافقی بین اپراتورهای موبایل در ایران برای تاسیس آنتن های مشترک نیز حاصل نشده است و هر شرکتی به طور مستقل اقدام به نصب این آنتن ها در سطح (البته سطح و بالا و زیر و رو پشت بام و …)شهر کرده اند.

اما …

فکر می کنید درختی که در تصویر بالا می بینید چه نوع درختی است؟

;)

درست حدس زدید ❗  این یک درخت بی تی اس است از نوع برگ سوزنی است  .

در کشورهایی که به ظاهر شهر ها و آرامش روانی شهروندان اهمیت می دهند علاوه بر مدیریت جامع نصب اینگونه آنتنها و وضع قوانین سختگیرانه جایابی و نصب آنتن های بی تی اس تمهیدات دیگری نیز هم برای حفظ زیبایی  ظاهر شهر اندیشیده اند.

نصب آنتن بی تی اس

نحوه نصب آنتن های بی تی اس

اگر به جنوب سن دیگو سفر کنید باید خیلی دقت کنید تا آنتن های موبایل را از درخت ها تشخیص دهید. آنتن هایی که به شکل درخت و متناسب با درختهای اطراف خود طراحی و ساخته شده اند و به سختی قابل تشخیص هستند.