تکنولوژی بازار سرمایه همگام با ورودهای جدید باید رشد کند

توجه ویژه به فناوری های  حوزه بازارهای مالی در مقطع کنونی یکی از اساسی ترین مسائلی است که باید مورد توجه ویژه سیاست گذاران  حوزه سرمایه  قرار گیرد. درحال حاضر تمایل مردم برای ورود به بازار سرمایه با توجه به تبلیغات و تشویق های وسیع دولت رو به فزونی است و این نکته هم جنبه های مثبتی دارد که می تواند فرصت مناسبی را برای جلب اعتماد عمومی و همچنین هدایت نقدینگی به بازار سرمایه مهیا کند و اما در مقابل هم اگر گزندی از جانب این حجم از ورود به بازار متوجه سرمایه گذاران و بازار گردد میتواند نارضایتی عمومی و بسیار وسیعی را به بار بیاورد.

با این وجود اما نکته اساسی آن است که درگاه‌های ورود مردم به بازار سرمایه و همچنین تصمیم سازی آنها برای سرمایه گذاری، درگاه‌های پیشرفته ای نیست. تجربه بازار های پیشرفته دنیا در حوزه سرمایه  به ویژه آن بخشی که توانسته بازار سرمایه را به عنوان اصلی‌ترین و حتی تنها مرجع  سرمایه گذاری به مردم معرفی کند، نشان می دهد که  این نهادها کوشیده اند تا ابزارهای تکنولوژیک را در مسیر همراهی مردم با بازار سرمایه قرار دهند به عبارت دیگر اگر صحبت از ورود قابل توجه مردم به بازار سرمایه  می شود ،باید تکنولوژِی آن را هم داشته باشیم.

چرخه تکنولوژی لازم برای ورود بهینه مردم به بازار سرمایه از درگاه ها و پیشخوان های جذب سرمایه مردم، ارایه مشاوره‌های مبتنی بر تکنولوژی، روبات‌های مشاور و همچنین استفاده از الگوریتم های معاملاتی، فراهم کردن ابزارهای اطلاعات از حوزه big data و تجمیع و هدفمند کردن آن برای ایجاد یک راهکار مبتنی بر دانش بالای بازار سرمایه به مردم برای تصمیم گیری است. ایجاد خدمات آنلاین معامله گری ، خدمات پیشرفته مبتنی بر تکنولوژی در حوزه مدیریت پرتفو برای مردم در قالب این ابزارهای سرمایه گذاری تا ورود آنها به بازار سرمایه از طریق سامانه های آنلاین پیشرفته و هسته معاملاتی و ساختار معاملاتی قوی  ازدیگر چرخه های لازم تکنولوژی دراین بازار است.

بنابراین در شرایط فعلی اساسی‌ترین نقطه ای که باید بازار سرمایه روی آن تمرکز کند ،ارتقا و توسعه تکنولوژی برای مردم  است و این خدمتی است که امروزه از سوی مردم و بخش زیادی از مردم مطالبه می شود و بایستی بازار سرمایه برای آن به صورت هدفمند برنامه‌ریزی کند تا این بستر متناسب با افزایش اقبال مردم به بازار توسعه یابد.