هفت عامل برای تبدیل “قرارداد” از مبنایی برای تعاملات کاری به کاغذی برای قشنگی!

yousefi

۱۳۸۵-۱۲-۰۵

مقالات

No Comment

در هنگام فروش یک محصول آماده و یا تولید یک سیستم جدید نرم افزاری، مانند همه موارد رایج در صنعت و تجارت، یک قرارداد یا موافقت نامه بین فروشنده و خریدار و یا پیمانکار و کارفرما منعقد می شود. این سند که در آن تمامی تعهدات طرفین و شیوه تعامل آنها با یکدیگر، محصولات پروژه، […]

Read Moreارسال