شبکه های اجتماعی، ابزار های قدرتمند تبلیغاتی

در این پست قصد داریم با بررسی مختصری بر شبکه های اجتماعی و جایگاه آن در میان کاربران اینترنت، به این پدیده نوظهور مفید از دیدگاه یک ابزار قدرتمند تبلیغاتی نگاه کنیم. در ابتدا از دیدگاه های متفاوت تعریفی از این شبکه ها و جایگاه آن ارائه می دهیم :   در پایگاه علمی ویکی […]

Read Moreارسال