دانای کل

برخی مواقع ما نرم افزاری ها از یک مفهوم به اندازه مقدمه آن می دانیم، اما آن را دوای همه دردها و کلید همه قفل ها می نامیم! به واژه …

مشاور

داستان زیر را یکی از دوستانم برایم ایمیل زده بود، منبع آن را نمی دانم  و فارغ از اشتباهات فنی زیادی که دارد بدون دخل تصرف عینا” اینجا آوردم تا …

تفکری در بی فکری

در حالی که تاکنون وزارت نیرو نسبت به تغییرنکردن ساعت و آثار آن در تعادل مصرف و تولید سکوت کرده است، یک مسئول شرکت توانیر با تاکید بر اینکه میزان …

شروعی دیر هنگام

به نام آنکه هرچه دارم از اوست. زودتر از این باید شروع به نوشتن و ایجاد چیزی شبیه وبلاگ می کردم ، یعنی خیلی قبل تر از اینکه خودمون رو متولی …